Sajak Sunda Titimangsa

Dijual Buku Antik dan Langka

sajak sunda titi mangsa


Titimangsa
Pangruat keur Pergiwa Khansa Nirmala

Geura brol, anaking memeh rumangsang nyeka cikesang
Memeh sadami-dami napas mungkas saniskara randegan
Leu ranggah panginap pangyuga, ieu wening asih citangis
Salawasna nganti ngoar gubrag kana tresnaning rangkulan
Teuing laksa boa sewu ngarurug juru-juru rohangian
Marengan sesa jerit nu ngamalinkeun getih jeung kapeurih

Geura brol, anaking, memeh udar ranggeuman rema indung
Memeh sora panggero beuki les-lesan nyambat pangrumat
Tong sumerah lamun rucuk mengkehing mitapak lengkah
Jamparing ngincer saban lumampah. Lain satampah lemah
Ranggon urang reuma kakayon panegaran lampar lalakon
Dihateupan liuh kuwung langit dipelupuhan wulung bumi

Geuran brol, anaking, geus dititipkeun bayu ka saban hiliwir
Geni ka matapoe, papakean sajatining hurip rungkup hirup
Saleuwihna saukur tiam keeling saheulay samping rawing
Sapangrod kanjut kundang, katut skapat dungat pangruat
Nu bisa dibekelkeun sangkan eta waruga teu kalempohan
Geusan nyorang jalan panjang ngabaladah tarahal dunya

Lémbang 2007

Halimun

Tuluy tujul ka mana ieu ringkang
Basa suku leungileun kalangkang
Urang beuki jauh nyurahan usum
Ngaderes cucuk reuma jeug runggana

Ibun teu reureuh ngarayap ti daun ka daun
Mulas beueus tapak kawisaya ngalembereh
Mapay kuncup iwung muru kala pangbalikan
Bongan kalakay pamuntangan ti heula paturay
Ninggalkeun satampah pamidangan lawas

Aya késang dina harigu beurang
Aya cimata dina damis kembang
Aya angin ngulangkeun karémpen
Aya réma pati nu terus ngagupayan

Di dieu urang haben padungdeng
Ka mana nya pangeunteupen. Sedang halimun
Beuki kandel ngulambu teuteup jeung rénghap
Kari kalangkang sukma kaliasan kayakiran
Mawa rusiah muru rembet ganggong leuweung
Lémbang 2007

Ringkang

Surat keur Lugena Dé

Ti dieu, ti lebah lamping lungkawingna peuting
Urang terus nyusud tapak ringkang Kamari nu katunda
Nataan beungeut kota kulawu balas diduruk gebur lampu
Sedeng hegakna salawasna katalimbeng ganja kahirupan

Urang horeng lana ngaleguk garajag arak kesang sorangan
Nu karasa Pahang, nu karasa peuheur, nu karasa peurih
Ngong loyangan isukan ku runtuyan kembang implengan
Najan waruga geus lawas rangsak diasasaak balati wanci

Dina lengkah nu paso lengkrah, dina napas nu pamungkas
Lalaunan urang nyangsaya dina rangkulan indung peuting
Rereuh dina impian nu langgeng dieurad eureup-eureup
Ledeng, 2008

Dijual Buku Antik dan Langka Sastra Sejarah Dll
Dijual Majalah Cetakan Lama
Dijual Buku Pelajaran Lawas

Postingan terkait

Saya JAY SETIAWAN
tinggal di kota Bandung. Selain iseng menulis di blog, juga menjual buku-buku bekas cetakan lama. Jika sahabat tertarik untuk memiliki buku-buku yang saya tawarkan, silahkan hubungi Call SMS WA : 0821 3029 2632. Trima kasih atas kunjungan dan attensinya.

Sajak Sunda Titimangsa

Posting Komentar