Dongeng Si Kabayan Udud Bulan Puasa

Dijual Buku Antik dan Langka

Si Kabayan Udud Bulan Puasa
Dina hiji poe, pabeubeurang wanci rek solat lohor dina bulan puasa Si Kabayan dibere surutu sagede jempol ku babaturanana meunang mawa di kota.Kabayan tah jang engke lamun buka puasa, ceuk babaturanana.
Nuhun euy, tembal Si Kabayan.

Sanggeus babaturanana indit, Si Kabayan ngalung-ngalung surutu anu sagede jempol jeung seungit tea. Jorojoy nafsuna hayang ngudud eta surutu harita keneh. Tapi sieun kanyahoan ku batur. Tuluy manehna indit ka saung tengah sawah.

Keur jongjon ngelepus udud surutu, torojol mitohana gegeroan :

KABAYAN ... KABAYAN !!!!

Naaa ari gebeg teh Si Kabayan reuwaseun bari rampang-reumpeung, teu talangke deui buru-buru surutu nu keur hurung teh diselapkeun dina kopeahna anu keur dipake. Tibatan dipiceun ka sawah lebar.

Mitohana reuwaseun, ningali haseup anu kaluar dina sirah minantuna.

Kabayan naon eta anu hurung dina kopeah maneh?

Si Kabayan tambah gugup jeung era, tapi buru-buru nembalan : Eheh, Eheh, ieu Bah, surutu, urut saur tadi subuh. Poho teu dipareuman.

Cing kami ngasaan ngeunah teu surutu teh ? ceuk mitohana saruana. 
Dijual Buku Antik dan Langka Sastra Sejarah Dll
Dijual Majalah Cetakan Lama
Dijual Buku Pelajaran Lawas

Postingan terkait

Saya JAY SETIAWAN
tinggal di kota Bandung. Selain iseng menulis di blog, juga menjual buku-buku bekas cetakan lama. Jika sahabat tertarik untuk memiliki buku-buku yang saya tawarkan, silahkan hubungi Call SMS WA : 0821 3029 2632. Trima kasih atas kunjungan dan attensinya.

Dongeng Si Kabayan Udud Bulan Puasa

Posting Komentar