Biografi Dewi Sartika Dina Bahasa Sunda

Dijual Buku Antik dan Langka

Dewi Sartika
Raden Dewi Sartika 

Biografi Dewi Sartika Pahlawan Sunda
Raden Dewi Sartika dibabarkeun dina kaping 4 Desember 1884 di kota Bandung. Sakumaha ilaharna putra-putri ningrat dina waktu harita. Raden Dewi Sartika disakolakeun di sakola Walanda.

Sepuhna nyaeta Raden somanagara ngaharepkeun sangkan Raden Dewi Sartika jadi wanoja nu binangkit. Harepan sepuhna kalaksanakeun ti kelas panghandapna keneh Raden Dewi Sartika nyongcolang dina kapinterana dibandingkeun sareng rerencanganana di kelas. Malahan mah ti nuju alit keneh Raden Dewi tos katingal ngagaduhan sipat weias asih jeung handap asor ka sasama, ku kituna teu aneh lamun Raden Dewi Sartika dipikaresep ku rerencangan sareng ku para sepuh.
Film Dokumenter 
Sakola Kautamaan Istri Dewi Sartika Jaman Walanda


Dina hiji waktos kulawarga Raden Somanagara kenging musibah nyaeta disangka nunda bom di panggung waktu keur lumangsung balap kuda. Raden Somanagara dibuang ku Walanda ka Ternate. Raden Dewi Sartika saterasna dirorok ku uwana nyaeta Patih Aria Cicalengka. Ku kituna sakolana henteu buntu, tiasa neraskeun ka sakola nu leuwih luhur.

Pangresepna kana pangajaran karajinan tangan. Pangajaran anu ditarima ti sakola sok diajarkeun deui ka rerencanganana anu teu sarakola, tempatna di dapur atawa istal. Kapurna ku areng jeung borna ku papan nu geus teu kapake. Dina tanggal 16 Januari 1904, anjeunna muka Sakola Gadis. Tempatna di Kabupaten Bandung. Mimitlna mah eta sakola teh diaranan "Sekolah Istri."


Pangajarannana ngeuna an kawanojaan sarupaning ngaput, nisi, nyulam jeung ngarenda. Raden Dewi kenging bantuan ti carogena nyaeta Raden K nduruan Agah Suryawinata, nikahna teh nalika Raden Dewi yuswana nincak 22 taun. Ku bantuan nu janten caroge sakolana aya dina kamajuan, nami sakola digentos ku "Sakola Kautamaan Istri."


Nalika taun 1945 keur lumangsungna revolusi, Inggris jeung Walanda nyerbu kota Bandung, nu saterusna timbul kajadian Bandung Lautan Api. Raden Dewi Sartika ngungsi ka Ciparay, nu saterusna ka Garut. Lantaran teu aman ngalih deui ka Cineam beulah kidul wewengkon Ciamis. 


Dina kaping 11 September 1947 Dewi Sartika pupus dina nyuswa 63 taun, carogena mah tos tipayun ngantunkeun.


Dewi Sartika ageung pisan jasana kanggo bangsa sareng nagara. Cag ***


Dijual Buku Antik dan Langka Sastra Sejarah Dll
Dijual Majalah Cetakan Lama
Dijual Buku Pelajaran Lawas

Postingan terkait

Saya JAY SETIAWAN
tinggal di kota Bandung. Selain iseng menulis di blog, juga menjual buku-buku bekas cetakan lama. Jika sahabat tertarik untuk memiliki buku-buku yang saya tawarkan, silahkan hubungi Call SMS WA : 0821 3029 2632. Trima kasih atas kunjungan dan attensinya.

Biografi Dewi Sartika Dina Bahasa Sunda

Posting Komentar